Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Không phải bất cứ chi phí đầu vào nào của hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp cũng đều được khấu trừ mà phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thuế GTGT. Hướng dẫn mới nhất về thuế GTGT hiện nay là Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, Công ty Kế toán Hoàng Gia xin chia sẻ các điều kiện để doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo điều 15 của thông tư này.