Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán là những chuẩn mực và những hướng dẫn cụ thể để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính đạt được mục tiêu đầy đủ, dễ hiểu, đáng tin cậy, và có thể so sánh được. Ở bài viết này, Kế toán Hoàng Gia sẽ nêu rõ và định nghĩa những nguyên tắc kê toán nhằm giúp Quý doanh nghiệp hiểu rỏ hơn về sự cân thiết và quan trọng trong các khâu thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp.