Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Sóc Trăng

Kinh nghiêm làm quyết toán thuế năm

QUYẾT TOÁN THUẾ LÀ GÌ Bạn hiểu thế nào là công việc quyết toán thuế, việc quyết toán thuế có ảnh hưởng  gì tới  tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không?. Quyết toán thuế là công việc bắt buộc của một doanh nghiệp sau một thời gian thành lập (thông thường là sau 5…

Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Thủ tục hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu: Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác –…