Chia – Tách – Hợp nhất – Sáp nhập Doanh nghiệp

Chia - Tách - Hợp nhất - Sáp nhập Doanh nghiệp

Bảng dưới dây Kế toán Hoàng Gia đưa ra các điểm giống và khác của các hình thức chia, tách, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp. Giúp Quý Doanh nghiệp nắm rõ và đưa ra quyết định đúng nhất cho trường hợp của mình:

Thông tinChiaTáchHợp nhấtSáp nhập
Hình thứcĐều là thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp
Trách nhiệmCác công ty sau khi chia tách, hợp nhất, sát nhập phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồnglao động và nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập trừ trường hợp công ty, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
Các loại hình doanh nghiệpCông ty TNHH 1TV, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và Công ty Cổ phần đều thực hiện được
Không yêu cầu phải thực hiện từ/thành các công ty cùng loại
Quyết toán thuếkhai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán là trong vòng  45 ngày kể từ ngày có nghị quyết về việc  chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
Phương thức thực hiệnCó thể chia/tách thành hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:
a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia/ tách sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia/tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;c) Kết hợp cả hai trường hợp a và b
Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhấtMột hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
Kết quảA => B + C + D
Chấm dứt tồn tại công ty bị chia (A)
A => A + B + C
Không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách (A)
A + B + C => D
Chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất (A, B, C)
A + B + C => A
Chấm dứt sự tồn tại của Công ty bị sáp nhập (B, C)

Trong bài các viết tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về thủ tục thực hiện Chia – Tách – Hợp nhất và Sáp nhập Doanh nghiệp nhằm giúp Quý doanh nghiệp tránh gặp phải sai sót không đáng có khi tiến hành làm thủ tục

  • Thủ tục chia công ty (chia doanh nghiệp)
  • Thủ tục tách công ty (tách doanh nghiệp)
  • Thủ tục hợp nhất công ty (hợp nhất doanh nghiệp)
  • Thủ tục sáp nhập công ty (sáp nhập doanh nghiệp)


Tác giả: Đặng Hải Đăng
Freelancer Marketing, bao gồm xây dựng kế hoạch Digital Marketing nhằm phát triển thương hiệu và tìm kiếm khác hàng tiềm năng (B2C & B2B). Phát triển hệ sinh thái Digital Markerting như Website | Design | Content | Email Marketing... ➤ Email: matbien@3li.in ➤ Website: matbien.3li.in

Trả lời