Tổng hợp các mẫu hợp đồng

Tổng hợp các mẫu hợp đồng

Kế toán Hoàng Gia xin tổng hợp và chia sẻ các mẫu hợp đồng cơ bản trong các lịnh vực kinh doanh. Để tải mẫu hợp đồng vui lòng nhấn vào số tương ứng với tên (loại) hợp động bạn muốn tham khảo ở khung cuối trang.

01. Mẫu bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu
02. Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài
03. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư
04. Mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý
05. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động
06. Mẫu giấy uỷ quyền nhà
07. Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
08. Mẫu hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài
09. Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản
10. Mẫu hợp đồng cho nhà
11. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở
12. Mẫu hợp đồng cho vay tiền
13. Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
14. Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ cá nhân gia đình
15. Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ
16. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
17. Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
18. Mẫu hợp đồng đại diện
19. Mẫu hợp đồng đại lý
20. Mẫu hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
21. Mẫu hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hoá
22. Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
23. Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm
24. Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng
25. Mẫu hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm xây dựng công trình
26. Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình
27. Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình
28. Mẫu hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình
29. Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư
30. Mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi
31. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh
32. Mẫu hợp đồng in văn hoá phẩm
33. Mẫu hợp đồng kinh doanh
34. Mẫu hợp đồng kinh doanh giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình
35. Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá
36. Mẫu hợp đồng lao động
37. Mẫu hợp đồng lao động cho nước ngoài
38. Mẫu hợp đồng lắp ráp thiết bị

39. Mẫu hợp đồng liên doanh
40. Mẫu hợp đồng môi giới thương mại
41. Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư
42. Mẫu hợp đồng mua bán điện
43. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá
44. Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở
45. Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
46. Mẫu hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm
47. Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh
48. Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở
49. Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư
50. Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
51. Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất
52. Mẫu hợp đồng thành lập đại lý
53. Mẫu hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
54. Mẫu hợp đồng thế chấp bằng căn hộ chung cư
55. Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
56. Mẫu hợp đồng thuê đất
57. Mẫu hợp đồng thuê lại đất
58. Mẫu hợp đồng thuê nhà
59. Mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước
60. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng
61. Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
62. Mẫu hợp đồng trao đổi nhà ở
63. Mẫu hợp đồng uỷ quyền
64. Mẫu hợp đồng uỷ quyền bán nhà ở
65. Mẫu hợp đồng uỷ quyền quản lý sử dụng nhà ở
66. Mẫu hợp đồng uỷ thác nhập khẩu
67. Mẫu hợp đồng uỷ thác xuất khẩu
68. Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá
69. Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách hành lý
70. Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo
71. Mẫu huỷ hộp đồng uỷ quyền
72. Mẫu lý lịch tự thuật
73. Mẫu nội quy lao độngTác giả: Đặng Hải Đăng
Freelancer Marketing, bao gồm xây dựng kế hoạch Digital Marketing nhằm phát triển thương hiệu và tìm kiếm khác hàng tiềm năng (B2C & B2B). Phát triển hệ sinh thái Digital Markerting như Website | Design | Content | Email Marketing... ➤ Email: matbien@3li.in ➤ Website: matbien.3li.in

Trả lời